Arbeider i metalltråd

Utstilling Hordaland Kunstnersenter // Exhibition Hordaland Art Assosication - 1997

"Søylevekst" - lakkert kobbertråd, jerntråd, ferskensteiner // "Pedestal growth" - coated copper wire, iron wire, stones from peaches - 40x40x250 cm

"Søylevekst" - detalj // "Pedestal growth" - detail

"Valnøttelskerens kriselager" - lakkert kobbertråd, jerntråd og valnøtter // "The walnut lover's emergency stock" - coated copper wires, iron wires and walnuts - 80x80 cm

"Uten tittel" - jerntråd, musefeller og blydlodd // "Untitled" - iron wires, mousetraps and lead weights - 80 x 80 cm

"Trilogi 1" - sølvbelagt kobbertråd, stålgitter og jerntråd // "Trilogy 1" - silver-plated copper wires, steel bars and iron wires - 60x60 cm

"Trilogi 2" - jerntråd og gryteskrubber // "Trilogy 2" - iron wires and steel scrubs - 60x60 cm

"Trilogi 3: Hjerteblomster av fiskekroker" - sølvbelagt kobbertråd - jerntråd og fiskekroker // "Trilogy 3: Heart flowers of fish hooks" - silver-plated copper wire, iron wire and fish hooks - 60x60 cm

"Kobberskimmer 3" // "Copper Shimmer 3" - 140x140 cm

"Kobberskimmer 4" // "Copper Shimmer 4" - 140x140 cm

"Kobberskimmer 3 + 4" // "Copper Shimmer 3 + 4" - 2 x 140x140 cm

"Kobberskimmer 3 + 4" - detalj // "Copper Shimmer 3 + 4" - detail - 2 x 140x140 cm

"Grobunn" - bark, lakkert kobbertråd og ulldusk // "Breeding ground" - bark, coated copper wires and wool tuft

"Objekt" - sammensydd hestetømmesnor i lakkert kobbertråd og ulldusk // "Object" - sewed horse string of coated copper wires and wool tufts

"Objekt" - detalj // "Object" - detail

"Grobunn" - sammensydd hestetømmesnor i lakkert kobbertråd og ulldusk // "Breeding ground" - sewed horse string of coated copper wires and wool tufts

"Grobunn" - detalj // "Breeding ground" - detail

Description

Alle de vevde flatene er vevd for hånd med metalltråder; jerntråde eller lakkerte kobbertråder.

All of the woven surfaces are woven by hand with metal wires; iron wires or coated copper wires.